Bảng báo giá sơn Seamaster và sản phẩm Seamaster

Bảng báo giá sơn Seamaster

Sơn Seamaster được nhiều chủ đầu tư tin dùng nhờ khả năng chống lại môi trường nước mặn, chịu mài mòn và chịu hóa chất.

Sơn Seamaster

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Sơn chống nóng 10300 Lon / 800 ml 90350 – 99870
Sơn nội thất Seamaster 7700-WALL – MÀU 5-37-2 Lon / 5 Lít 486360 – 537560
Sơn nội thất Seamaster 7700-WALL – MÀU 5-37-4 Thùng / 18 Lít 1551360 – 1714660

Dung môi Seamaster

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
CHẤT TẨY SƠN SEAMASTER 7676 Lon / 5 Lít 535380 – 591740
Dung môi Seamaster S1230 Thùng / 18 Lít 1262050 – 1394890
Dung môi Seamaster S1230 Lon / 4 Lít 321040 – 354840
Dung môi Seamaster S1230 Lon / 5 Lít 549800 – 607680
Dung môi Seamaster S303 Lon / 1 Lít 152830 – 168910
Dung môi Seamaster S303 Thùng / 18 Lít 1772430 – 1959010
Dung môi Seamaster S4003 Lon / 1 Lít 159560 – 176360
Dung môi Seamaster S4003 Thùng / 18 Lít 2063680 – 2280900
Dung môi Seamaster S4003 Lon / 5 Lít 641120 – 708600
Dung môi Seamaster S7712 Lon / 5 Lít 1291840 – 1427820
Dung môi Seamaster S7712 Lon / 1 Lít 198970 – 219910
Dung môi Seamaster S7713 Lon / 1 Lít 343150 – 379270
Dung môi Seamaster S7713 Lon / 5 Lít 864110 – 955070

Sản phẩm trét Seamaster (Mastic Products)

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Bột trét ngoại thất Seamaster 1003- NICE N EASI PLASTER Lon / 4 Lít 142250 – 157230
Bột trét nội thất Seamaster 1004- PROLITE EMULSION PUTTY Lon / 4 Lít 160520 – 177420
Bột trét nội thất Seamaster 1005-NICE N EASI PLASTER Lon / 4 Lít 236460 – 261350
Bột trét Seamaster KHE NỨT 1002- READY-MIXED JOINT COMPOUND Lon / 1 Lít
Bột trét Seamaster NỘI & NGOẠI THẤT 1001-WALL PUTTY Lon / 1 Lít 120150 – 132790
BỘT TRÉT SƠN GAI SEAMASTER 1400-TEXTURE COMPOUND Lon / 5 Lít 511360 – 565180

Sơn bảo vệ Seamaster (Protective Coatings)

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Sơn chịu nhiệt Seamaster 6003-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 200ºC Lon / 1 Lít 223960 – 247540
Sơn chịu nhiệt Seamaster 6003-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 200ºC Thùng / 20 Lít 3313230 – 3661990
Sơn chịu nhiệt Seamaster 6006-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 600ºC Lon / 1 Lít 175900 – 194420
Sơn chịu nhiệt Seamaster 6006-SEATHERM HEAT RESISTANT ALUMINIUM 600ºC Lon / 5 Lít 972720 – 1075120
Sơn lót CHO THÉP MẠ KẼM – SUPER GLO Primer Fast Dry Lon / 5 Lít 362370 – 400510
Sơn lót CHO THÉP MẠ KẼM – SUPER GLO Primer Fast Dry Bao / 25 Kg 606510 – 670350
Sơn lót đường RV22 Bao / 25 Kg 462340 – 511000
Sơn lót EPOXY SEAMASTER 9400A- Bao / 40 Kg 310470 – 343150
Sơn lót KẼM EPOXY SEAMASTER 9500- Bao / 25 Kg 822780 – 909380
Sơn lót PHẢN QUANG SEAMASTER 6250P- REFLECTIVE PRIMER COAT Lon / 5 Lít 844890 – 933830
SƠN MÁI NGÓI Gốc dầu 6300- ROOFING PAINT Thùng / 18 Lít 2810530 – 3106370
Sơn phủ EPOXY SEAMASTER 9300 Màu đặc biệt : SM 6295,SM 6260,SM6287,SM6134,SM9308,SM6138,SM6935 những màu không chấm, và màu new Lon / 5 Lít 699750 – 773410
Sơn phủ EPOXY SEAMASTER 9300 Màu Thường: Mã 9102, 9103 và các mã còn lại trong Bảng màu Seamaster Thùng / 18 Lít 1592690 – 1760350
Sơn phủ PHẢN QUANG SEAMASTER 6250-5555- Lon / 5 Lít
Sơn sàn SEAMASTER 6100- FLOOR PAINT Thùng / 18 Lít 572870 – 633170
Sơn sàn SEAMASTER 6100- FLOOR PAINT Thùng / 18 Lít 886220 – 979500
SƠN VẠCH KẺ ĐƯỜNG SEAMASTER 6200- ROAD MARKING PAINT Thùng / 18 Lít 508470 – 561990

Sơn cho gỗ Seamaster

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Sơn cho gỗ Seamaster hệ bóng Lon / 1 Lít
Sơn cho gỗ Seamaster hệ bóng Lon / 5 Lít 757420 – 837140
Sơn cho gỗ Seamaster hệ mờ Lon / 5 Lít
Sơn cho gỗ Seamaster hệ mờ Lon / 450 ml 53830 – 59490

Sơn dầu Seamaster

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Sơn dầu Seamaster 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL Lon / 3 Lít 254710 – 281530
Sơn dầu Seamaster 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL Lon / 5 Lít 421960 – 466380
Sơn dầu Seamaster 7600-SUPERJET SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL Lon / 800 ml 74970 – 82870
Sơn dầu Seamaster 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL – Màu chuẩn Lon / 800 ml 68250 – 75430
Sơn dầu Seamaster 9900-SYNLAC SYNTHETIC HIGH GLOSS ENAMEL – Màu đặc biệt Lon / 3 Lít 218190 – 241150

Sơn lót chống rỉ Seamaster (Gốc dầu – Primer Oil Based)

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Chống thấm Seamaster 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTION Lon / 1 Lít
Chống thấm Seamaster 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTION Lon / 5 Lít
Chống thấm Seamaster 788- SUPER GLO BITUMINOUS SOLUTION Thùng / 18 Lít 1822420 – 2014260
Sơn chống rỉ Seamaster 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER Lon / 3 Lít 312390 – 345270
Sơn chống rỉ Seamaster 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER Lon / 5 Lít 648800 – 717100
Sơn chống rỉ Seamaster 750/785- SUPER GLO RED OXIDE PRIMER Lon / 5 Lít 814130 – 899830
Sơn chống rỉ Seamaster 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon / 3 Lít 232610 – 257090
Sơn chống rỉ Seamaster 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon / 5L 385430 – 426010
Sơn chống rỉ Seamaster 795-SUPER GLO GREY PRIMER- Xám Lon / 800 ml 71130 – 78610

Sơn lót tường Seamaster (Wall Sealer)

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Sơn lót Gốc dầu SEAMASTER 1800- ACRYLIC WALL SEALER Bao / 40 Kg 247990 – 274090
Sơn lót Gốc dầu SEAMASTER 1800- ACRYLIC WALL SEALER Thùng / 18 Lít 433490 – 479130
Sơn lót NGOẠI THẤT SEAMASTER 8601- ACRYLIC WALL SEALER Thùng / 18 Lít 1463890 – 1617990
Sơn lót NGOẠI THẤT SEAMASTER 8601- ACRYLIC WALL SEALER Lon / 5 Lít 450800 – 498260
Sơn lót NỘI THẤT SEAMASTER 8602- ACRYLIC WALL SEALER Thùng / 18 Lít 1096720 – 1212160
Sơn lót NỘI THẤT SEAMASTER 8602- ACRYLIC WALL SEALER Lon / 5 Lít 325840 – 360140

Sơn nước ngoại thất Seamaster

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8720-WERTHER CARE ELASTOMERIC WATERPROOFING WALL COATING Lon / 1 Lít 289320 – 319780
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8720-WERTHER CARE ELASTOMERIC WATERPROOFING WALL COATING Lon / 1 Lít 564220 – 623620
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC SM836) Lon / 5 Lít 1055380 – 1166480
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC SM836) Lon / 5 Lít 2758620 – 3049000
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC SM 829 ,SM805) Thùng / 20 Lít 3870720 – 4278160
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC SM 829 ,SM805) Lon / 5 Lít 677640 – 748980
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC SM817, AM827) Bộ / 5 Lít 1080380 – 1194100
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC SM817,SM827,SM828, SM830) Lon / 5 Lít 844890 – 933830
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC SM817,SM827,SM828, SM830) Lon / 5 Lít 870840 – 962500
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC) Bộ / 5 Lít 1318750 – 1457570
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8800-SYNTALITE CLASSIC) Bộ / 5 Lít 1616720 – 1786900
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8820 – SUPER WT ACRYLIC CONTRACTOR EMULSION Lon / 1 Lít 123030 – 135990
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 8820 – SUPER WT ACRYLIC CONTRACTOR EMULSION Lon / 5 Lít 594020 – 656540
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 9000-WEATHER CARE EXCEL – Chỉ màu trắng Bộ / 5 Lít 1262050 – 1394890
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 9000-WEATHER CARE EXCEL – Màu Chuẩn Lon / 5 Lít
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 9000-WEATHER CARE EXCEL – Màu Chuẩn Bộ / 5 Lít 939080 – 1037940
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 9000-WEATHER CARE EXCEL – Màu đặc biệt : WS8989, WS8990, WS8953, WS8954, WS8943, WS8928, WS8949, WS8915, WS8916 Lon / 1Lít 165910 – 183370
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster 9000-WEATHER CARE EXCEL – Màu đặc biệt : WS8989, WS8990, WS8953, WS8954, WS8943, WS8928, WS8949, WS8915, WS8916 Lon / 5 Lít 829520 – 916840
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster AQ 6300- WERTHER CARE ROOFING PAINT Lon / 1Lít 152080 – 168080
Sơn ngoại thấtỉ Seamaster AQ 6300- WERTHER CARE ROOFING PAINT Lon / 5 Lít 760400 – 840440

Sơn nước nội thất Seamaster

Tên sản phẩm ĐVT Giá tham khảo (đồng)
Sơn nội thất Seamaster 7200- PAN TEX EMULSION PAINT Lon / 2 Lít 133610 – 147670
Sơn nội thất Seamaster 7200- PAN TEX EMULSION PAINT Lon / 5 Lít 332580 – 367580
Sơn nội thất Seamaster 7300 -WIN TEX EMULSION PAINT Thùng / 18 Lít 1138050 – 1257850
Sơn nội thất Seamaster 7300 -WIN TEX EMULSION PAINT Lon / 5 Lít 486360 – 537560
Sơn nội thất Seamaster 7700 – WALL SALUTEX LOW VOC Thùng / 18 Lít 1551360 – 1714660
Sơn nội thất Seamaster 7700 – WALL SALUTEX LOW VOC Lon / 2 Lít 194160 – 214600
Sơn nội thất Seamaster 7800 – SEATEX FIGHT MOULD Lon / 2 Lít 207080 – 228880
Sơn nội thất Seamaster 7800 – SEATEX FIGHT MOULD Lon / 5 Lít 519500 – 574180
Sơn nội thất Seamaster 7900 – ECOLITE EASY TO CLEAN Thùng / 18 Lít 1551360 – 1714660
Sơn nội thất Seamaster 7900 – ECOLITE EASY TO CLEAN Thùng / 18 Lít 1823380 – 2015320
Sơn nội thất Seamaster 7900 – ECOLITE EASY TO CLEAN Lon / 1 Lít 99000 – 109420
Sơn nội thất Seamaster 8000-ABF ALL 5 IN 1 Thùng / 18 Lít
Sơn nội thất Seamaster 8500 – HIGLOS ANTI- CRACK Lon / 5 Lít 1378350 – 1523430
Sơn nội thất Seamaster 8500 – HIGLOS ANTI- CRACK Thùng / 5L 778050 – 859950

Xem thêm: Giá thi công sàn Epoxy năm 2023 tại Epoxy FICO

Zalo
0914.811.122