Báo giá Thi công sơn sàn PU Polyurethane năm 2023

Thi công sơn sàn PU Ucrete

Giá thi công sơn sàn PU Polyurethane từ 540.000 VNĐ/m2 đến 1.860.000 VNĐ/m2, đã bao gồm vật tư và nhân công.

Đơn giá Thi công sơn sàn PU Polyurethane năm 2023

Giá thi công sơn PU MF

✓ Thi công sơn PU MF 3mm, đơn giá: 540.000 VNĐ/m2 – 755.000 VNĐ/m2;

✓ Thi công sơn PU MF 4mm, đơn giá: 720.000 VNĐ/m2 – 995.000 VNĐ/m2;

✓ Thi công sơn PU MF 5mm, đơn giá: 810.000 VNĐ/m2 – 1.100.000 VNĐ/m2;

Giá thi công sơn PU UD

✓ Thi công sơn PU UD 6mm, đơn giá: 1.170.000 VNĐ/m2 – 1.595.000 VNĐ/m2;

✓ Thi công sơn PU UD 7mm, đơn giá: 1.350.000 VNĐ/m2 – 1.835.000 VNĐ/m2.

Giá thi công sơn PU HF

✓ Thi công sơn PU HF 6mm, đơn giá: 1.125.000 VNĐ/m2 – 1.620.000 VNĐ/m2;

✓ Thi công sơn PU HF 7mm, đơn giá: 1.305.000 VNĐ/m2 – 1.860.000 VNĐ/m2;

Lưu ý:

Báo giá trên đã bao gồm vật tư và nhân công (thi công sơn trọn gói);
Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.

Zalo
0914.811.122